1. Polska 68 lotów
2. Niemcy 6 lotów
3. Wielka Brytania 6 lotów
4. Grecja 4 loty
5. Holandia 4 loty
6. Ukraina 4 loty
7. Austria 2 loty
8. Białoruś 2 loty
9. Chorwacja 2 loty
10. Cypr 2 loty
11. Hiszpania 2 loty
12. Izrael 2 loty
13. Norwegia 2 loty
14. Włochy 2 loty